Asset 3

تبریک ! شما به سرورهای قدرت مند ابرفانت متصل شده اید

وقتی این صفحه را مشاهد میکنید به این معنی است که دامنه شما به درستی با سرور های ابرفانت در ارتباط است حالا باید در مرحله بعد وارد اکانت کنرتل پنل خود شوید و سایت خود را نصب کنید

— میزبانی شده بر روی هاست ابری ابرفانت